1

Our Management

default-avatar

Sajid Feroze

MD & CEO

Shaikh Javed Elahi

Sheikh Javed Elahi

Advisor Technical

Javed Iqbal

Javed Iqbal

Advisor Sales & Marketing

Waqar Naeem

Waqar Naeem

Chief Financial Officer

Muhammad Aslam Khan

Muhammad Aslam Khan

GM Projects

ali-nasir

Syed Ali Nasir

GM Sales & Marketing

asim-khawas-khan

Asim Khawas Khan

GM Strategy and Planning

sohail-anjum-pcl

Sohail Anjum

GM Works

WordPress Video Lightbox Plugin